Aanvraag formulier voorjaarsmarkt Winkelcentrum Hoensbroek, zondag 24 maart 2024


  • Bij verzending van het inschrijfformulier gaat u akkoord met ons reglement. Zie hieronder.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • Het betreft een van btw-heffing vrijgestelde verhuurdienst.
  • Inschrijven voor 10 maart 2024